شماره حساب ها

درصورتی که امکان پرداخت هزینه را بصورت پرداخت آنلاین ندارید میتوانید هزینه آن را به یکی از شماره حساب های ما واریز و سفارش خود را ارسال نمایید. قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش‌ ­فاکتور منظور گردیده است، معتبر می‌باشد